Home
About IET   Research   Activities   Contact   Books & Reports   Contribute

 

 

 

Title

Author

Language

Type

Download

Alternativ vattenbehandling - Effekter, mekanismer och perspektiv på vattenkvalitet,
151 p.

Johansson

Swedish

Report (No 2)

Pdf report

Den här rapporten handlar om alternativ vattenbehandling och alternativa
sätt att bedöma ett vattens kvalitet. Det är ett i flera avseenden ganska
outforskat område.

Rapporten ger en bred översikt över vad alternativ vattenbehandling är
och ger exempel på olika former av alternativa vattenbehandlare, t.ex.
virvlare, indirekt vattenbehandling och magnetbehandling. Rapporterade
fysikaliska, kemiska, biologiska och mera allmänt ekologiska effekter på
vattnet diskuteras ingående.

På samma sätt ges en översikt över alternativa mätmetoder, bl.a.
Kirlianfotografering av vatten och olika former av kristallationsbilder,
och deras potential som kvalitetsindikatorer.

Den naturliga variationen och samvariationen för Kirlianegenskaper,
ytspänning, turbiditet, redoxförhållanden, syrehalt, pH, konduktivitet,
m.fl. egenskaper har karterats i naturliga vatten och dricksvatten, och
redovisas i rapporten.

Experiment med påverkan på dessa egenskaper i vatten som behandlats
med alternativa vattenbehandlare redovisas också. Resultaten indikerar
en påverkan på vattnets syreupptagningsförmåga.

Relationen till forskning kring minneseffekter i vatten diskuteras
ingående - bland annat magnetbehandling av hårt vatten, effekter av
elektromagnetisk vattenbehandling, frågan om existensen av nanobubblor
i vatten och relationen till hydrofobisk växelverkan, samt forskning kring
homeopatisk utspädning och healerbehandlat vatten.

Detta leder till delvis nya synsätt på vatten och vattenbehandling, och
konsekvenserna för begreppet vattenkvalitet berörs.

If you like this report, please support us (e.g. through PayPal) by giving a voluntary donation towards our research and publication efforts.

The report is also available in printed form, for more information please contact us at:

 

 


a