Home
About IET   Research   Activities   Contact   Books & Reports   Contribute

 

 

 

Title

Author

Language

Type

Download

Självorganiserande strömningsteknik - i Viktor Schaubergers fotspår, 49 p.

Johansson,
Ovesen, Hallberg

Swedish

Report (No 1)

Pdf report

Den här rapporten försöker att etablera ett nytt perspektiv på den
österrikiske naturforskaren Viktor Schaubergers idéer, med hjälp av
begrepp från modern forskning inom kaotiska och självorganiserande
system. Rapportens fokus är på modellering. Med begrepp som
självorganisation, fria och tvungna virvlar, kaotisk pulsation,
matematiska bifurkationer och minimiytor, och med flödesbilder som
”näsduksdynamik” och ”torusformade virvelflöden” försöker vi skissa en
bild av ett naturvetenskapligt angreppssätt som ligger nära Viktor
Schaubergers.

Vi upprepar delar av Stuttgartexperimenten med virvelgenerering och
partikelseparation, och ger en överblick över forskningen inom området.

Rapporten behandlar också tillämpningar som syresättning av vatten,
t.ex. i fiskdammar, badbassänger och avloppsreningsverk, och
partikelseparation, t.ex. i tvättinrättningar, livsmedelsindustrin och
pappersindustrin. Några perspektiv ges också på restaurering av naturliga
vattendrag och mindre sjöar eller havsvikar.

If you like this report, please support us (e.g. through PayPal) by giving a voluntary donation towards our research and publication efforts.

The report is also available in printed form, for more information please contact us at:

 

 


a