Home
About IET   Research   Activities   Contact   Books & Reports   Contribute

 

 

 

Title

Author

Language

Type

Download

Sensibelt Kaos, 144 p. + 88 ill.

Theodor Schwenk

Swedish

Book

N/A

Den här boken föröker peka på det bortglömda väsendet hos det strömmande vattnet. Ett perspektiv som man kan skönja t.ex. i Leonardo da Vincis och Goethes förhållningssätt till vatten.

Boken skildrar till att börja med enkla, allmänt iakttagbara fenomen. Dessa fenomen i vatten och luft kan uppfattas som bokstäver i en skrift, som det enligt Schwenk gäller att lära sig att läsa som ett naturalfabet. Schwenk tar med läsaren på en ganska mödosam väg där man med uppmärksamhet och tålamod får fördjupa sig i många detaljer till dess att omfattande perspektiv efter hand öppnar sig.

Det handlar inte om vattnets sammansättning av ämnen utan om en förståelse av de strömmande elementens rörelse och de former, som därvid uppstår. Här ligger Schwenk nära både Goethe och D'Arcy Thompson i sitt betraktande och jämförande av formerna i fysikaliska och oorganiska processer med de i levande organismer. Han ligger också nära Lovelocks Gaiaperspektiv i sin syn på vattnets roll i ett större ekosystem. Boken är fint illustrerad med planscher av hög kvalitet.

This book is only available in printed form, for more information please contact us at:

 

Sensibelt kaos

 


a